Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje z naszej strony, wpisz swój mail:


Pogoda

Statystyki

Ilość osób na stronie : 5
Dzisiaj odwiedziło : 7
Wejść na stronę : 688247
Ilość artykułów : 137
Ilość zdjęć w galerii : 1090
Ilość filmów : 172
Ilość łowisk : 28
Dodanych ogłoszeń : 180
Komentarzy : 312

Więcej
My na allegro


Najnowsze artykuły

Czerwcowe wspomnienia

I w końcu nastał dzień który każdy z nas uwielbia najbardziej, czyli zasiadkę czas zacząć.  Zamysł zasiadki zrodził się wraz z moim przyjacielem z Teamu Jarem, na początku

czytaj więcej

Żwirowe podejście

Wróćmy do cieplejszej części sezonu, mamy sierpień zbliża się czas moich urodzin. A jak wiadomo niema nic piękniejszego dla karpiarza jak wypad na Kameralną Żwirownie w poszukiwaniu

czytaj więcej


Ankiety

Gdzie łowisz najczęściej karpie?

Głosów : 353
Sprzęt karpiowy
Sygnalizator brań MF-213+

Od jesieni 2013 r. firma Monster Fishing wprowadziła do sprzedaży sygnalizator o symbolu MF-213+ w wersji z transmisją danych do centralki. Nowością wyróżniającą sygnałek jest alarm antykradzieżowy. MF-213+ posiada ponadto: wymienny kolorowy panel przedni, kolor LED do wyboru, funkcje Drop Back i Night Light, pełną regulację głośności, tonów, czułości. Jest całkowicie wodoodporny.

monsterfishing.pl
Shimano Protection Mat

Dobrze zaprojek- towana mata, z wysokimi, zaokrąglonymi brzegami. Dwa mocne pasy wzmacniają konstrukcję i umożliwiają spakowanie maty do worka, co ułatwia jej transport i przechowywanie

www.shimano-eu.com/

Regulamin portalu

1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego „PowerCarp”, zwanego dalej portalem, warunki korzystania z niego przez Użytkowników, ich prawa i obowiązki oraz odpowiedzialność administratora portalu.

2. Korzystanie z portalu jest bezpłatne, z wyjątkiem umieszczania reklam.

3. Korzystanie z portalu oznacza zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu i akceptację jego postanowień.

4. Roszczenia Użytkowników wynikające z nieznajomości postanowień niniejszego regulaminu nie będą uwzględniane.

5. Osoba dokonująca rejestracji w portalu:

     1) potwierdza, że podane przez niego dane są prawdziwe;

     2) wyraża zgodę na przetwarzanie danych przez administratora oraz właściciela portalu dla celów prowadzenia portalu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.);

     3) wyraża zgodę na otrzymywanie informacji z portalu za pomocą poczty elektronicznej;

     4) zobowiązuje się do niezamieszczania w portalu informacji naruszających dobra osobiste, dyskryminujących, wyrażających przemoc, nienawiść, obrażających godność innych osób, naruszających polskie i międzynarodowe przepisy prawa, moralne, społeczne oraz informacji o charakterze reklamowym lub promocyjnym, poza trybem opisanym w regulaminie zamieszczania reklam;

     5) zobowiązuje się nie dokonywać działań mogących naruszyć prywatność innych osób, w tym poprzez umieszczanie wizerunku innych osób bez ich zgody;

     6) zobowiązuje się nie publikować treści, do których nie posiada praw autorskich lub których źródło pochodzenia nie jest wyraźnie zaznaczone;

     7) przyjmuje na siebie odpowiedzialność za publikację materiałów zawierających wizerunek innych osób bez ich zgody.

6. Osoba korzystająca z portalu:

     1) zobowiązuje się do przestrzegania praw autorskich;

     2) zobowiązuje się nie dokonywać działań mogących potencjalnie lub faktycznie utrudniać prawidłowe działanie portalu;

     3) zobowiązana jest do okresowego przeglądania regulaminu;

     4) wyraża zgodę na wgląd innych osób w teksty, wypowiedzi, zdjęcia, filmy umieszczone przez nią w portalu i zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do administratora w przypadku ich wykorzystania przez osoby trzecie lub w przypadku ich usunięcia z portalu.

7. Administrator oraz właściciel portalu:

     1) nie ponosi odpowiedzialności za teksty, wypowiedzi, zdjęcia, filmy i inne materiały umieszczane w portalu przez Użytkowników, nie zapewnia ich prawdziwości, dokładności lub kompletności;

     2) zobowiązany jest ujawnić dane Użytkowników portalu jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

     3) ma prawo gromadzenia statystycznych danych dotyczących Użytkowników (np. nr IP komputera, system operacyjny, przeglądarka www), sporządzania zbiorczych zestawień i ich udostępniania osobom trzecim;

     4) nie odpowiada za zakłócenia w funkcjonowaniu portalu wywołanych siłą wyższą, awarią, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych lub sprzecznymi z regulaminem działaniami Użytkowników, a także utratę danych spowodowanych powyższymi czynnikami;

     5) nie odpowiada za roszczenia skierowane pod jego adresem przez osoby trzecie, których prawa zostały naruszone w związku z umieszczeniem w portalu danych tych osób bez ich zgody;

     6) nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych za pomocą giełdy sprzętu i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika, związane z dokonywaniem transakcji w dziale giełda sprzętu. Wszelkie nieporozumienia powinny być rozwiązywane pomiędzy zainteresowanymi stronami;

     7) może usunąć wszelkie materiały publikowane w portalu, które są niezgodne z jego tematyką lub naruszają postanowienia niniejszego regulaminu;

     8) ma prawo zablokować i usunąć konto Użytkownika w przypadku stwierdzenia naruszenia regulaminu lub przepisów prawa;

     9) nie ponosi żadnej odpowiedzialności – cywilnej, karnej, administracyjnej za korzystanie przez Użytkowników z portalu w sposób sprzeczny z postanowieniami regulaminu.

8. Autorskie prawa majątkowe do portalu i jego zawartości, w szczególności do wszystkich elementów grafiki, logo, zdjęć, filmów, tekstów są własnością portalu i podlegają ochronie na mocy przepisów o prawie autorskim. Ich udostępnianie, kopiowanie, powielanie w celach innych niż informacyjne oraz na własny użytek wymaga pisemnej zgody administratora portalu. Jakiekolwiek ich użycie bez uprzedniej zgody jest zabronione i może spowodować pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej i karnej.

9. Za zawartość portalu uznaje się również wszystkie materiały, przesyłane odbiorcom za pomocą poczty elektronicznej.

10. Logo i znaki towarowe firm zamieszczających w portalu reklamy są własnością tych firm.

11. Umieszczanie ogłoszeń oraz dokonywanie transakcji za pomocą giełdy sprzętu jest bezpłatne.

12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Kodeksu Karnego.

13. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2010 r.

14. Administrator może zmienić regulamin w każdym czasie bez powiadamiania użytkowników.

15. Uwagi dotyczące funkcjonowania portalu można zgłaszać za pośrednictwem poczty e-mail: info@powercarp.pl.BAGMAX - Torby i pokrowce na wymiar
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Powercarp.pl 2010r